Het gebruik van alcohol in de kantine: Huis- en gedragsregels

Wettelijke bepalingen

Uit oogpunt van verantwoorde alcoholverstrekking moeten de volgende wettelijke bepalingen worden nageleefd:

 1. Verkoop van alcoholhoudende drank aan personen jonger dan 18 jaar is verboden.
 2. Verkoop van sterke drank aan personen jonger dan 18 jaar is verboden.
 3. Leeftijdsgrenzen en schenktijden moeten zichtbaar in de kantine worden opgehangen.
 4. De verstrekker van alcohol dient bij de aspirant-koper de leeftijd vast te stellen, tenzij betrokkene onmiskenbaar de vereiste leeftijd heeft bereikt.
 5. Geen alcoholhoudende drank wordt verstrekt als dit leidt tot verstoring van de openbare orde, veiligheid of zedelijkheid.
 6. Het is niet toegestaan alcoholhoudende drank te vertrekken aan dronken personen.
 7. Het is verboden personen toe te laten in de kantine die dronken zijn of onder invloed zijn van andere psychotrope stoffen.

Huis en gedragsregels TPV de Hulk Alcohol in sportkantines

 1. Het is niet toegestaan zelf meegebrachte alcoholhoudende drank te gebruiken in de kantine of elders op het terrein van de vereniging.
 2. Het is niet toegestaan om in de kantine gekochte alcoholhoudende drank elders (bijvoorbeeld in de kleedkamers) te nuttigen dan in de kantine of op het terras.
 3. Er wordt tijdens jeugdactiviteiten voor 15.00 uur geen alcohol verkocht.
 4. Tijdens jeugdactiviteiten mag er voor 15.00 uur wel alcohol worden verstrekt aan commissieleden die werkzaamheden op het park verrichten voor de vereniging.
 5. Tijdens gemengde activiteiten van senior- en juniorleden beslist de organiserende commissie of er afgeweken wordt van lid 3.
 6. Er wordt geen alcohol geschonken aan:
  a) Jeugdleiders, trainers van jeugdelftallen en andere begeleiders van de jeugd tijdens het uitoefenen van hun functie.
  b) Personen die fungeren als chauffeur bij het vervoer van spelers.
 7. Het bestuur wil voorkomen dat personen met meer dan het toegestane promillage alcohol aan het verkeer deelnemen. Op basis daarvan kan de verstrekking
  van alcoholhoudende drank worden geweigerd.
 8. Leidinggevenden en barvrijwilligers (in de zin van het bepaalde in artikel 1)
  drinken geen alcohol gedurende hun bardienst.
 9. Prijsacties die het gebruik van alcohol stimuleren, zoals happy hours, meters bier en rondjes van de zaak zijn in de kantine niet toegestaan.
 10. Vanuit het oogpunt van na te streven alcoholmatiging wordt het gebruik van
  alcoholvrije drank gepromoot, onder andere door die goedkoper
  aan te bieden dan alcoholhoudende drank.
 11. Personen die agressie of ander normafwijkend gedrag vertonen worden door de dienstdoende leidinggevende of barvrijwilliger uit de kantine verwijderd.
 12. Er mag in het clubgebouw niet gerookt worden m.u.v. de daarvoor bestemde rokersruimte.
 13. Er mag geen alcohol worden geschonken aan personen jonger dan 18 jaar.

HOORN 1 JANUARI 2014

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 229 238 521

TPV De Hulk

Dwaalpark 1
1622 KZ Hoorn

KVK-nummer

40625286